Klachten of opmerkingen over de service

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Dit geldt niet voor zaken die in de algemene voorwaarden geregeld worden of afspraken die op maat gemaakt zijn. Is onze service niet goed dan horen we dit graag. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken door deze naar info@sunbytes.nl te sturen. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Wordt een klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.