Login Support

Door de jaren heen hebben we onze selectieprocedure uitgebreid en verbeterd. Zoals elk bedrijf leer je het meeste van je klanten. We hebben dan ook in samenwerking met onze klanten veel tijd gestoken in het wervingsproces en zullen dit ook blijven doen.

Bij Sunbytes weten we dat de juiste mensen op de juiste plek cruciaal is voor een succesvol bedrijf. Om deze reden hebben we vanaf het begin geïnvesteerd in een recruitmentproces dat zowel op de lokale Vietnamese arbeidsmarkt werkt als ook voldoet aan de normen, waarden en verwachtingen van onze Nederlandse klanten.

Hoe doen we dit dan?

Ons publiek geheim: we gebruiken de juiste partners hiervoor! Door gebruik te maken van de expertise van onze verschillende partners in het recruitmentproces maken wij maximaal gebruik van de specifieke kennis en ervaring van andere. Daarnaast hebben we zelf ook de nodige kennis en kunde om de juiste mensen te selecteren. Het resultaat…. een goede match.

Het proces verloopt als volgt:

  1. Voorbereiding: We ontvangen een gewenst profiel van de medewerker/ team. Hierin staat zowel de harde als zachte kant in alsmede een omschrijving van het bedrijf of team waarin hij zal gaan werken. Op basis van de aangeleverde informatie maken wij een prijsindicatie. Wanneer de indicatie akkoord is gaan wij opzoek naar de juiste kandidaten.
  2. Zoektocht: Vanaf dat moment gaat de vacature voor de positie via onze kanalen de wereld in.
  3. Resultaten: Er vinden sollicitatie gesprekken plaats met de geschikte kandidaten. Wanneer ze door de eerste ronde komen zullen ze getest worden (door onze externe Nederlandse HR partners). Wanneer ze door de test komen en het tweede gesprek ook positief is mogen ze door.
  4. Selectie: We stellen de overgebleven kandidaten voor aan de klant. Hoeveel dit er zijn kan erg verschillen per profiel. Dit zijn echter allemaal kandidaten die wij als Sunbytes geschikt achten voor de positie. Klant maakt de eindkeuze voor een werknemer.

Heeft vragen of wilt u meer inhoudelijk weten over het proces neem dan gerust contact met ons op.